Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Panevėžio rajono ūkininkas paaiškino, kodėl taip sunku jam apsaugoti avis nuo vilkų
„Naudingųjų“ vedlei daktariūkštis išrašė į ausį ir į akį
Laisvūnė RAŠEIVAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Kaimo versmė

Šviesuliai. VAIKAI GEIDĖ BENT SLAPČIA PASĖDĖTI POPO KRĖSLE (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Sentikių kryžius ant pastato Kvedariškio kaime rodo, kad tai – maldos namai. Bet viduje – tušti ikonų rėmai. Nesuvokiama, bet šventųjų atvaizdus pagrobė plėšikai. O buvo laikas, kai maldykloje gyventojai vos tilpo, giedojo choras, iš upės pasemtame vandenyje buvo krikštijami vaikai. Dar buvo karai, masiniai kapai, asmeninės nelaimės – ko tik, žmogau, per gyvenimą neiškenti. plačiau»

Metų taku. PROTINGĄ GRAFIENĖS SPRENDIMĄ IKI ŠIOL GIRIA (nuotraukos)

Rokiškio rajone juokaujama, kad XIX amžiuje gyvenusi Rokiškio dvaro grafienė Marija Pšezdiecka galėtų būti pavyzdžiu, kaip išgyvendinti elgetavimą viešose vietose. Kad vadinamieji ubagai negadintų šventovės ir viso miesto vaizdo, įspūdingosios Rokiškio šv. Mato bažnyčios fundatorė sukėlė juos į Skemus ir davė darbo čia buvusiame palivarke – dvarvietėje. plačiau»

Šviesuliai. PENSIONO GALERIJĄ NEĮGALIEJI SAUGO KAIP SAVO AKĮ (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Anksčiau proto ir psichikos ligonių pensionai keldavo siaubą, nes būdavo panašūs į kalėjimus. Šiandien tai – šiuolaikiškai įrengtos, atviros globos įstaigos. O Rokiškio rajone esančiame Skemų pensione ligoniai gyvena tarsi savotiškoje meno galerijoje, meldžiasi menininkų įrengtoje koplyčioje. plačiau»

Metų taku. VIENA TARP SENIENŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Įspūdingai sutvarkyta Surdegio siaurojo geležinkelio stotis ir nepaprastai svetinga jo šeimininkė laukte laukia žmonių, bet jie vis rečiau besirodo, garvežiukas iš Panevėžio šiemet tik tris kartus atpūškavo, atgabeno pulkus linksmų, pramogaujančių turistų. Nejaugi ir šiam unikaliam paveldo objektui bus padėtas kryželis? plačiau»

Relikvijos. LEGENDINĖ IKONA NEGRĮŽO, ZOSIMOS PALAIKUS IŠVEŽĖ, UŽTAT ŠALTINIS TEBETRYKŠTA (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Šiandien tykus ir mažai kam bežinomas Surdegio kaimas kadaise garsėjo stačiatikių vienuolynu ir stebuklinga Surdegio Dievo motinos ikona, kurios net kopijos laikomos labai vertingomis. Vieną seną ikoną vietos bažnyčios prižiūrėtoja savo nuožiūra šviežiais dažais kiek „pataisė“ ir už tai gavo pylos ne tik nuo klebono. plačiau»

Metų taku. VELYKIAI ŠVENTĖ, BET DANGUS PROCESIJOS NEPANORĖJO (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Velykiams, atrodo, tik ir skirta džiaugsmingai švęsti Velykas. Išties, nors čia nuolatinių gyventojų kaip ir nelikę, bet didžioji Prisikėlimo šventė sutraukia daugybę buvusių savųjų, į bažnytėlę vos visi sutelpa. Šiemet, kaip ir įprasta, katalikai rengėsi ir procesijai, tik kad oras visai subjuro. Nieko, atsigriebs kitąmet. plačiau»

Šviesuliai. DVASININKAS UŽANTYJE SUŠILDĖ GYVATĘ – IŠDAVIKĘ (nuotraukos)

Anksčiau Panevėžio rajono Velykių kaimo gyventojai čia tarnavusius kunigus laidojo bažnyčios šventoriuje. Tačiau sovietų nukankinto kunigo Boleslovo Beinoravičiaus palaikai greičiausiai guli kur nors bendrame kankinių kape. Vis dėlto velykiečiai negali savo šventojo taip lengvai pamiršti – prieš aštuonerius metus bažnyčioje iškabino memorialinę lentą. Baisiausia, kad kunigą budeliams įdavė jo globotinis. plačiau»

Tai bent. RELIKVIJĄ – IŠ PALĖPĖS (nuotraukos)

„Panevėžio krašto“ korespondentė, atrodo, tapo liudininke ypatingo įvykio. Lankydamasi Lietuvos didžiavyrių Vileišių gimtinėje prie Pasvalio, ji pas vieną kaimo senbuvę išvydo unikalią senieną – prabangią, gal šimtmečio senumo, gėlėtu gobelenu aptrauktą kėdę. O, apvaizda! Ant šios kėdės juk galėjo sėdėti ir Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Vileišis bei jo broliai! plačiau»

Metų taku. ŠALIA SENUTĖS NAPOLEONO LIEPOS – IR VISAS JAUNAS PARKAS (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Gal Napoleonas į mažą kaimą prie Pasvalio ir nebuvo užsukęs, po žalia liepa ir nenusnaudė, bet ji tikrai sena ir daug ką menanti. Naujai sodinamas parkas gi primins tikrus įvykius ir tikrus herojus. Gimnazistams galbūt čia bus teikiami atestatai, jie išeis į gyvenimą pasižadėję dirbti Lietuvai. plačiau»

Metų taku. VITRAŽAS SU TRISPALVE IŠSILAIKĖ PER SOVIETMETĮ? (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Vaizdingoje vietoje Kupiškio rajone, netoli Palėvenės, įsikūręs dvarininkus ir savanorius menantis Aukštaičių kaimas, vietinių vadinamas senuoju – Aukštadvario pavadinimu. Viena kupiškėnų šeima prieš 20 metų čia įsigijo šviesuolių Elisonų šeimai priklausiusią sodybą ir aptiko neįtikėtiną dalyką. plačiau»

Šviesuliai. VIENAME ŽMOGUJE – ŠITIEK VISKO (1)

Dar besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, Jurgis Elisonas įsitraukė į tautinį judėjimą. Mokslus jis baigė Rusijoje, Petrapilio universitete baigė Fizikos ir matematikos fakultetą. plačiau»

Šviesuliai. PATRIOTŲ KAIMAS TURĖJO IR GENEROLĄ, IR POLIGLOTĄ (nuotraukos)

Kupiškio rajone esančiame Aukštaičių kaime XX amžiaus pradžioje žemės gavo ir įsikūrė Lietuvos kariuomenės savanorių šeimos, tarp jų – ir labai išsilavinusių, Lietuvai nusipelniusių žmonių. Jų dvasia įkvėpė kovoti už laisvę ir partizanus. plačiau»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.