Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Biržų rajono tarybos narys sparnuota fraze apibūdino valstiečių santykius su liberalsąjūdininkais
Šeimą vėl sutaikyti gali ir patarimas skirtis
Laisvūnė RAŠEIVAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Pasaulio centras

Tebeguli relikvinėje Dauguviečių giminės lovoje (nuotraukos)

Garsiojoje Dauguvietynėje ir šiandien tebetvyro ypatinga atmosfera, nors čia telikę vien akmeniniai pamatai ir kuklus, lauko akmeniu užridentas Galinos Dauguvietytės kapas. Kaimuose iš lūpų į lūpas tebesklinda gyvi pasakojimai apie legendinius viensėdžio gyventojus. Vietiniai žmonės mena, kaip pasiutėlis režisierius Borisas arklius sukeisdavo, bet apie jo ausyje kūpsantį auskarą taip niekas ir neišdrįso paklausti. plačiau»

Pasienio ruožas tiktų Dakaro raliui rengti (nuotraukos)

Dulkantys išduobti žvyrkeliai palei Nemunėlį Biržų rajone atbaido daugelį net ir labai karštų gamtos grožio garbintojų. Reikia būti dideliu entuziastu, kad kratytumeis iki šiauriausio Lietuvos taško tokiomis bekelėmis, o vandenį pasiekti galėtum tik kupstuotomis, ne kiekvienam automobiliui įveikiamomis pievomis. Bet kas jau ryžtasi, tai tam širdis sąla ir nuo peizažų, ir nuo vietinių žmonių malonumo. plačiau»

Paneles nuo juodvarnių vaikinų kareivišku diržu vaikė (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Žolėmis apaugusiuose pastatuose be durų ir langų sovietmečiu veikė profesinė technikos mokykla. Kaimas skambėjo nuo jaunuolių klegesio ir technikos burzgimo, o dabar – nuo laužomų ir daužomų niekam nebereikalingų statinių. Gyventojams dėl to širdį skauda, bet jie nepasiduoda liūdesiui ir tikina, kad Dievas šio krašto nepamiršo. plačiau»

Gyventi prie Skaistės ežero geriau negu Niujorke (nuotraukos)

Skaistės ežeras Konstantinavos telmologiniame draustiniame, Rokiškio rajone, masina ne tik skaidriu vandeniu, bet ir jį apipynusiomis legendomis. Pasakojimai apie narsias, pasiaukojančias, skaisčias mergeles baigiasi graudžiai, bet kitaip galbūt jie ir nebūtų išlikę iki šių dienų. Sakoma, kad čia ilgiausiai išsilaikė ir paskutinieji pagonys. plačiau»

Vaižganto biustu liko nepatenkintas ir jo kūrėjas (nuotraukos)

Maleišių kaime svarbu visa, kas susiję su čia gimusiu Juozu Tumu-Vaižgantu. Atvykusieji apžiūri kūrinius, vaizduojančius ir rašytojo sukurtus personažus, ir jį patį. Vienas šių darbų – iš Panevėžio krašto kilusio skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas akmeninis garsenybės biustas Maleišiuose atsirado keistokomis aplinkybėmis. plačiau»

Gal koks deimančiukas prisės ant senovinio mokyklinio suolo? (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Ar galime įsivaizduoti Vaižgantą be sutanos? Dabar atrodo, kad ne, o sovietmečiu tai buvo nelengvas uždavinys – arba rasti Juozo Tumo nuotraukų, kuriose jis būtų apsirengęs pasaulietiškai, arba atsisakyti minties įkurti muziejuje kampelį šiam rašytojui, tautos dvasios puoselėtojui. Iš kampelio muziejuje dabar jau – visas muziejus. Vaikai gali pasėdėti ir ant Vaišganto laikus menančio mokyklinio suolo. plačiau»

Ministerių dukros žaisdavo su kaimo vaikais (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Nedidukas, Biržų pašonėje esantis, abu Apaščios krantus aptūpęs Šimpeliškių kaimas kadaise išaugino du Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjus – brolius Joną ir Martyną Yčus. Žvalgomės, kaipgi dabar atrodo tų išsimokslinusių vyrų tėviškė, ar valstybės kūrimosi pradžios ministrus dar kas nors čia prisimena? O gal apie tokius net nėra girdėję? plačiau»

Garsųjį tiltą plaudavo potvyniai ir kaimo merginos (nuotraukos)

Tarpukariu Biržų pašonėje veikusios Šimpeliškių pieno bendrovės vietoje šiandien plyti tuščias laukas, iš intensyviai dirbusių gamybos cechų nelikę nė akmens, o štai ilgus metus nykęs ir jau nebepravažiuojamas buvęs garsusis medinis kaimo tiltas per srauniąją Apaščią prieš dešimtmetį buvo atgaivintas. plačiau»

Bausmę kunigui padėjo atidirbti visas kaimas (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Pasaulį jau drebino karo baisumai, o inkūniečiai skubėjo ręsti medinę bažnytėlę, kol rusai neatėjo. Statė savo pačių iniciatyva, savo rankomis ir savo lėšomis. Užtat kaip smagu dabar pargrįžusiems į savo paties ar tėvų gimtinę – savo pasaulio centrą – žinoti, kad prie statybų visų aplinkinių gyventojų prisidėta. plačiau»

Iš už dūmų uždangos paleidžia siautėjantį džiną (nuotraukos)

Panevėžietė keramikė paprašė likimo nuvesti į tokią vietą, kur jai užgniaužtų kvapą. Vieną dieną troškimas išsipildė – išvydusi apgriuvusią vargonininko trobelę, raudonas erškėčių uogas, arklį ant kalnelio, ji pasijuto tarsi pasakoje. Dabar Inkūnų kaimas yra įkvėpimo šaltinis ne tik jai pačiai ir bičiuliui dailininkui, bet ir visiems, norintiems šiek tiek daugiau sužinoti apie keramiką. plačiau»

Žemė jau ne per šalta lakstyti basomis (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Gyvenimas ratu, kai džiaugsmas ir netektis kartu. Vieni palieka šį pasaulį, bet smagu, kad kiti ateina. Taip svarsto du mažylius auginantys varaniškiečiai, galėję važiuoti užsienin, bet likę ten, kur basomis gali vaikščioti po pievą. Vyresnieji irgi mojuoja rankomis, kad niekur geriau nei kaime nėra. O ir aplink ne tik pažįstami, bet, kaip kokioje valdžioje, vien giminės ir svainiai. plačiau»

Namą velkant, pelargonija nuo palangės nenukrito (nuotraukos)

Kiekvienai kartai tenka sunkių išbandymų, bet karo padariniai patys baisiausi. Kaip išgyventi, kaip vaikus išauginti, jeigu po mūšio vietoj namų randi nuodėgulius? Bet laikas eina, kažkas ištiesia pagalbos ranką, žaizdos užsitraukia, o vaikai, anūkai gyvena jau savais rūpesčiais. Pasimiršta ir kaimą nuniokojęs baisusis gaisras. plačiau»

Garsaus dailininko bitininkavimas pasitarnavo gelbstint žydaitę (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Pasvalio rajone, Skrebotiškio kaime, esantį nepaprastai talentingo dailininko Antano Jaroševičiaus gimtąjį namą supa daugybė spalvotų avilių. Būtent bičių namai galėtų papasakoti apie čia gyvenusios šeimos didvyriškumą. O apie dailininko talentą galėtų paliudyti jau bibliografine retenybe tapusi knyga „Lietuvos kryžiai“. plačiau»

Kaip magazinas virto didingais maldos namais (nuotraukos)

Nors Pasvalio rajone, Skrebotiškyje, beliko vos septyni gyvenamieji namai, tačiau kaimo pasididžiavimu tapusioje bažnyčioje besimeldžiančių netrūksta. Smalsuoliai vis užsuka į bažnytkaimį ir ieškoti dvaro liekanų, tačiau vietos gyventojai tikina, kad jų krašte ponai niekada negyveno. plačiau»

Vaškinės spalvos bažnyčia ir varpas be šerdies (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Pasvalio rajono Vaškų gyventojai nepakluso įsakymui vadintis jiems primestu Konstantinavo vardu. Ir tai davė vaisių – senasis vardas buvo sugrąžintas. Versijų apie ir vieną, ir kitą pavadinimą – net keletas, ir niekas nebežino, kuri istorija yra tikra, o kuri – legenda. Bet tai ir sukuria visą grožį. plačiau»
1 | 2
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.