Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Pasvalio rajono vicemeras bandė meluoti kalbėdamas apie mieste ir rajone augančias šiukšlių krūvas
Dukters žinia apie nėštumą – bomba, bet ne visai
Agė RAGAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Kaimo versmė

Tai bent! KŪRINIUS – BENZININIU PJŪKLU

Virginijaus ir Nijolės Kukenių sodyba yra viena tų, kuri, jei vėl būtų rinkimai, patektų į gražiausiųjų sąrašą. Auksarankis drožėjas ją išpuošė savo kūriniais. plačiau»

Arka. BLAIVYBĖS SIMBOLĮ DALINASI DRAUGIŠKAI

Kupiškio rajone šalia vienas kito tarsi dvyniai glaudžiasi Skapiškio ir Dailiūnų kaimai. Pastarajame stovi į Adolfo Šapokos „Lietuvos istoriją“ įtrauktas paminklas Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžiui atminti, žmonių vadinamas tiesiog Blaivybės paminklu. Tik vietos šviesuolė žino, kodėl tą paminklą A.Šapoka išskyrė iš kitų. plačiau»

Metų taku. VARDO MAZGĄ ATRIŠO (nuotraukos, vaizdo reportažas) (3)

Pumpėnų seniūnijoje įvyko tikras stebuklas: vakare žmonės ėjo miegoti gyvendami viename kaime, o atsibudo jau priklausydami kitam kaimui. Ir tai tikrai ne pramanas. Tiesiog buvo atkurtas istorinis teisingumas, atsikratyta dirbtinai primesto, nors ir labai skambaus, kolūkinio Jurgėnų kaimo vardo. Dabar statoma rodyklė su Kalno pavadinimu. plačiau»

Šviesuliai. AUKŠTA KILMĖ ĮRAŠYTA KIEKVIENAME JUDESYJE IR ŽODYJE (nuotraukos)

Seserų dvynių, kilmingų Kalno dvaro palikuonių, gyvenime mažai būta poniškų pramogų ir progų pademonstruoti kilmę. Daugiau išbandymų ir skaudulių – dvarininkaitės perėjo Sibiro lagerius, susigrąžinusios dvarą plušėjo kaip juodadarbės, pačios sėjo, ravėjo, karves melžė ir kiaules šėrė. O po skaudžių netekčių nusprendė atsisakyti ir dvaro. plačiau»

Metų taku. Į BEUŽŽELIANTĮ „KILMINGŲ PANELIŲ PENSIONĄ“ TRAUKIA NEMATOMA JĖGA (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Vytartų dvaro rūmas nyksta, bet istorija dar gyva. Žmonės mena čia buvus išsilavinusių ponių ir panelių susibėgimo vietą, kurioje sklandė ir tautinio judėjimo idėjos dvasia. Maža mergaitė, samdinių dukra, iki pat mirties nepamiršo, kaip dvarininkės jai pasiūdino tautinį kostiumą ir išsivedė į tilto atidarymo šventę. plačiau»

Relikvija. KRĖSLE SĖDĖJO IR A.SMETONOS ŽMONA, IR BITĖ? (nuotraukos)

Kai į istorinį, ką tik iš restauratorių parvežtą krėslą klestelėjo vienas renginio dalyvis, Pasvalio muziejininkės išbalo kaip drobės. Unikalus eksponatas juk galėjo pažirti į šipulius! Nuo to karto prie krėslo galima tik ranką pridėti ir švelniai paglostyti: kad istorija per pirštus įsismelktų. plačiau»

Metų taku. SENTIKIŲ ŠVENTĖJE DAUGIAU RAMYBĖS NEGU LIŪDESIO (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Sekminės Biržų rajone, Kvedariškyje, sutraukia sentikius ne tik iš įvairių šalies kampelių, bet ir Latvijos, kur palikuoniai išvyko ieškoti darbo. Tvarkingos, kuklios kapinės, mirusiųjų pagerbimas giesmėmis ir maldomis, draugiškas ir ramus pabuvimas kartu – tokia jų šventė. plačiau»

Šviesuliai. VAIKAI GEIDĖ BENT SLAPČIA PASĖDĖTI POPO KRĖSLE (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Sentikių kryžius ant pastato Kvedariškio kaime rodo, kad tai – maldos namai. Bet viduje – tušti ikonų rėmai. Nesuvokiama, bet šventųjų atvaizdus pagrobė plėšikai. O buvo laikas, kai maldykloje gyventojai vos tilpo, giedojo choras, iš upės pasemtame vandenyje buvo krikštijami vaikai. Dar buvo karai, masiniai kapai, asmeninės nelaimės – ko tik, žmogau, per gyvenimą neiškenti. plačiau»

Metų taku. PROTINGĄ GRAFIENĖS SPRENDIMĄ IKI ŠIOL GIRIA (nuotraukos)

Rokiškio rajone juokaujama, kad XIX amžiuje gyvenusi Rokiškio dvaro grafienė Marija Pšezdiecka galėtų būti pavyzdžiu, kaip išgyvendinti elgetavimą viešose vietose. Kad vadinamieji ubagai negadintų šventovės ir viso miesto vaizdo, įspūdingosios Rokiškio šv. Mato bažnyčios fundatorė sukėlė juos į Skemus ir davė darbo čia buvusiame palivarke – dvarvietėje. plačiau»

Šviesuliai. PENSIONO GALERIJĄ NEĮGALIEJI SAUGO KAIP SAVO AKĮ (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Anksčiau proto ir psichikos ligonių pensionai keldavo siaubą, nes būdavo panašūs į kalėjimus. Šiandien tai – šiuolaikiškai įrengtos, atviros globos įstaigos. O Rokiškio rajone esančiame Skemų pensione ligoniai gyvena tarsi savotiškoje meno galerijoje, meldžiasi menininkų įrengtoje koplyčioje. plačiau»

Metų taku. VIENA TARP SENIENŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Įspūdingai sutvarkyta Surdegio siaurojo geležinkelio stotis ir nepaprastai svetinga jo šeimininkė laukte laukia žmonių, bet jie vis rečiau besirodo, garvežiukas iš Panevėžio šiemet tik tris kartus atpūškavo, atgabeno pulkus linksmų, pramogaujančių turistų. Nejaugi ir šiam unikaliam paveldo objektui bus padėtas kryželis? plačiau»

Relikvijos. LEGENDINĖ IKONA NEGRĮŽO, ZOSIMOS PALAIKUS IŠVEŽĖ, UŽTAT ŠALTINIS TEBETRYKŠTA (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Šiandien tykus ir mažai kam bežinomas Surdegio kaimas kadaise garsėjo stačiatikių vienuolynu ir stebuklinga Surdegio Dievo motinos ikona, kurios net kopijos laikomos labai vertingomis. Vieną seną ikoną vietos bažnyčios prižiūrėtoja savo nuožiūra šviežiais dažais kiek „pataisė“ ir už tai gavo pylos ne tik nuo klebono. plačiau»

Metų taku. VELYKIAI ŠVENTĖ, BET DANGUS PROCESIJOS NEPANORĖJO (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Velykiams, atrodo, tik ir skirta džiaugsmingai švęsti Velykas. Išties, nors čia nuolatinių gyventojų kaip ir nelikę, bet didžioji Prisikėlimo šventė sutraukia daugybę buvusių savųjų, į bažnytėlę vos visi sutelpa. Šiemet, kaip ir įprasta, katalikai rengėsi ir procesijai, tik kad oras visai subjuro. Nieko, atsigriebs kitąmet. plačiau»

Šviesuliai. DVASININKAS UŽANTYJE SUŠILDĖ GYVATĘ – IŠDAVIKĘ (nuotraukos)

Anksčiau Panevėžio rajono Velykių kaimo gyventojai čia tarnavusius kunigus laidojo bažnyčios šventoriuje. Tačiau sovietų nukankinto kunigo Boleslovo Beinoravičiaus palaikai greičiausiai guli kur nors bendrame kankinių kape. Vis dėlto velykiečiai negali savo šventojo taip lengvai pamiršti – prieš aštuonerius metus bažnyčioje iškabino memorialinę lentą. Baisiausia, kad kunigą budeliams įdavė jo globotinis. plačiau»

Tai bent. RELIKVIJĄ – IŠ PALĖPĖS (nuotraukos)

„Panevėžio krašto“ korespondentė, atrodo, tapo liudininke ypatingo įvykio. Lankydamasi Lietuvos didžiavyrių Vileišių gimtinėje prie Pasvalio, ji pas vieną kaimo senbuvę išvydo unikalią senieną – prabangią, gal šimtmečio senumo, gėlėtu gobelenu aptrauktą kėdę. O, apvaizda! Ant šios kėdės juk galėjo sėdėti ir Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Vileišis bei jo broliai! plačiau»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.