Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Pasvalietis automobilių meistras papasakojo, kaip išvengė žūties garaže nugriaudėjus sprogimui
Šeimą vėl sutaikyti gali ir patarimas skirtis
Laisvūnė RAŠEIVAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Kaimo versmė

Šaltinis. KAI ĮSITVIRTINA, TAI IR NUSPRENDŽIA, KAD JAU TURI SAVO AMERIKĄ (nuotraukos)

Subačius sodybų tuštėjimo metui pasiduoti neketina, čia namus ir butus bemaž graibsto didmiesčių gyventojai. Tačiau remontuoti senienas vis pinigėlių pritrūksta, tad šeimos galvos jų uždirbti suka tai į Vakarus, tai į Rytus. plačiau»

Metų taku. TIK BASAKOJIS SAUGOJO KOPLYČIĄ NUO VANDALŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Panevėžio rajono Nevėžninkų apylinkių gyventojai prisimena kadaise puoselėtą dvarą ir žmonių minias traukdavusią koplyčią. Pastaroji lankytojų ir dabar sulaukia – bet tokių, kurie kultūros paveldo objektą ne saugo, o dar labiau naikina. Nors ir naikinti beveik nebėra ką – likusios tik aptrupėjusios, žole apžėlusios plikos sienos. plačiau»

Sena nuotrauka. PRIORITETAS – NE KOPLYTĖLĖS NAUDAI

Nevėžninkų istorija siejama su abiejose Nevėžio pusėse buvusiais dvarais. Vieną iš dvarų valdžiusios Eidrigevičių šeimos rūpesčiu buvo pastatyta didelė akmeninė koplyčia. plačiau»

Relikvija. PRIEŠ MIRTĮ SKULPTORIUS ATSISVEIKINO SU SAVO KŪRINIU (vaizdo reportažas)

Garsus skulptorius Bernardas Bučas pritarė, kad Nevėžį simbolizuojanti jo skulptūra stovėtų vandentiekininkų įmonės teritorijoje šalia Nevėžninkų, kai Panevėžys jos atsisakė. Galbūt dėl panašumo į rūpintojėlį. Dabar jau garsiai rėkiama, kad tokiam kūriniui ne vieta prie nuotekų valymo įrenginių, bet jaunavedžiams, moksleiviams tai nė motais – jie noriai fotografuojasi prie mąslaus „Nevėžio“. plačiau»

Metų taku. MARIOMS IŠSILIEJUS ILGĖJOSI LAKŠTINGALŲ IR GRIEŽLIŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Vanduo išskyrė kaimus ir žmones, atėmė artimųjų kapus. Gyventojai sielvartavo ir pyko, bet galiausiai susitaikė su naujove, nes plačiai išsilieję užtvenktos upės vandenys vietovę pamažu pavertė vaizdinga, kurorto vardo verta vieta. Bet kas gi dabar nutiko! Iš marių kažkodėl išsikraustė švarius vandenis mėgstantys vėžiai. plačiau»

Relikvija. KUNIGAS MINDAUGAS PIRMASIS PAAUKOJO REMONTUI (nuotraukos)

Nors bažnytėlė nuošaliame kaime ir mažytė, bet jos istorija – dviejų šimtų metų senumo. Gal todėl žmonės čia tikri patriotai, Valstybės jubiliejų pasitikę šimtu varpo dūžių. O kai parapijiečiai sumanė daryti bažnyčios remontą, tai nė mėnesio nereikėjo lėšoms surinkti ir didžiausius darbus atlikti. Ir kunigų čia tarnauta visokiausių, net ir keistuolių. plačiau»

Šventumas. MYLIMOJI VIRTO ŠVENTĄJA

Virš Palėvenėlės bažnyčios altoriaus kabantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas turi savą legendą. Pasakojama, kad nutapytoji Dievo Motina yra ne kas kita, o vietinės dvarininkaitės atvaizdas. plačiau»

Istorija. GARSAUS ŠVIETĖJO LAUKDAVO MINIA

Iki 1926 metų Palėvenėlės bažnyčia veikė tik kaip vietinio dvaro koplyčia, neturėjo nuolatinio kunigo. Dvarponis kunigą atveždavo tik per didžiąsias šventes, bet tas Mišias laikė svetima kalba, lietuviškai nemokėjo. plačiau»

Tai bent! KŪRINIUS – BENZININIU PJŪKLU

Virginijaus ir Nijolės Kukenių sodyba yra viena tų, kuri, jei vėl būtų rinkimai, patektų į gražiausiųjų sąrašą. Auksarankis drožėjas ją išpuošė savo kūriniais. plačiau»

Arka. BLAIVYBĖS SIMBOLĮ DALINASI DRAUGIŠKAI

Kupiškio rajone šalia vienas kito tarsi dvyniai glaudžiasi Skapiškio ir Dailiūnų kaimai. Pastarajame stovi į Adolfo Šapokos „Lietuvos istoriją“ įtrauktas paminklas Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžiui atminti, žmonių vadinamas tiesiog Blaivybės paminklu. Tik vietos šviesuolė žino, kodėl tą paminklą A.Šapoka išskyrė iš kitų. plačiau»

Metų taku. VARDO MAZGĄ ATRIŠO (nuotraukos, vaizdo reportažas) (3)

Pumpėnų seniūnijoje įvyko tikras stebuklas: vakare žmonės ėjo miegoti gyvendami viename kaime, o atsibudo jau priklausydami kitam kaimui. Ir tai tikrai ne pramanas. Tiesiog buvo atkurtas istorinis teisingumas, atsikratyta dirbtinai primesto, nors ir labai skambaus, kolūkinio Jurgėnų kaimo vardo. Dabar statoma rodyklė su Kalno pavadinimu. plačiau»

Šviesuliai. AUKŠTA KILMĖ ĮRAŠYTA KIEKVIENAME JUDESYJE IR ŽODYJE (nuotraukos)

Seserų dvynių, kilmingų Kalno dvaro palikuonių, gyvenime mažai būta poniškų pramogų ir progų pademonstruoti kilmę. Daugiau išbandymų ir skaudulių – dvarininkaitės perėjo Sibiro lagerius, susigrąžinusios dvarą plušėjo kaip juodadarbės, pačios sėjo, ravėjo, karves melžė ir kiaules šėrė. O po skaudžių netekčių nusprendė atsisakyti ir dvaro. plačiau»

Metų taku. Į BEUŽŽELIANTĮ „KILMINGŲ PANELIŲ PENSIONĄ“ TRAUKIA NEMATOMA JĖGA (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Vytartų dvaro rūmas nyksta, bet istorija dar gyva. Žmonės mena čia buvus išsilavinusių ponių ir panelių susibėgimo vietą, kurioje sklandė ir tautinio judėjimo idėjos dvasia. Maža mergaitė, samdinių dukra, iki pat mirties nepamiršo, kaip dvarininkės jai pasiūdino tautinį kostiumą ir išsivedė į tilto atidarymo šventę. plačiau»

Relikvija. KRĖSLE SĖDĖJO IR A.SMETONOS ŽMONA, IR BITĖ? (nuotraukos)

Kai į istorinį, ką tik iš restauratorių parvežtą krėslą klestelėjo vienas renginio dalyvis, Pasvalio muziejininkės išbalo kaip drobės. Unikalus eksponatas juk galėjo pažirti į šipulius! Nuo to karto prie krėslo galima tik ranką pridėti ir švelniai paglostyti: kad istorija per pirštus įsismelktų. plačiau»

Metų taku. SENTIKIŲ ŠVENTĖJE DAUGIAU RAMYBĖS NEGU LIŪDESIO (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Sekminės Biržų rajone, Kvedariškyje, sutraukia sentikius ne tik iš įvairių šalies kampelių, bet ir Latvijos, kur palikuoniai išvyko ieškoti darbo. Tvarkingos, kuklios kapinės, mirusiųjų pagerbimas giesmėmis ir maldomis, draugiškas ir ramus pabuvimas kartu – tokia jų šventė. plačiau»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.